Ung i mindretallet Kom godt i gang
Vennebog

Det danske mindretal på vægtskålen

"Hele min hverdag er bygget op om dansk, såvel som tysk". Ida fra Eckernförde/Egernførde, fortæller om livet som skoleelev og teenager i det danske mindretal. Ida lever som så mange andre i det danske mindretal med en bindestregsidentitet eller en både-og tilværelse i to sammensmeltede verdener mellem tysk og dansk i det dansk-tyske grænseland. 

I det danske mindretal lever unge skoleelever et liv som nok vil ligne dit. Emma fra Eckernförde/Egernførde fortæller om sit liv som teenager, der blandt andet handler om at ligge i sengen og se serier, man kan lide.

Ofte går livet sin vante gang og man vil ikke føle sig konfronteret med sin dobbelte identitet. Men det hænder dog alligevel i særlige tilfælde, at der kan være forhindringer på vejen til at opnå, det man gerne vil og man konfronteres med spørgsmålet om tilhørsforhold og identitet. 

for let på vægtskålen

Hvornår er man dansk nok? Dette er et spørgsmål en ung optimist-sejler fra det danske mindretal blev konfronteret med. Her blev  han blev fundet for let på vægtskålen. Jan Mortitz Grigat fra Flensborg er et ungt stortalent i optimistsejlads, som gennem sin danske klub blev udnævnt til de nordiske mesterskaber i Oslo. Problemet for Jan var, at han ikke måtte deltage som mindretalsdansker med et tysk pas:

- "Jeg er medlem af det danske mindretal. Når man er det, så er man dansk. Så burde jeg også være dansk nok til at repræsentere Danmark", udtaler Jan til Flensborg Avis.

Kilde: ZejtUng

Jans far er ærgerlig over, at man inden for Dansk Sejlunion ikke har en regel om, at nationale sejlere også kan komme fra det danske mindretal. Han mener i den sammenhæng, at mindretallet bliver overset. 

Konfronteret med sin identitet

Hvor dansk skal man være for at tilhøre det danske mindretal og hvor dansk skal man være for at repræsentere Danmark? I Sydslesvig er der delte meninger om, om man kan have et dobbelt tilhørsforhold som sin nationale identitet. Kan man både være tysk og dansk? Eller træffer man et bevidst valg eller fravalg af det tyske, når man vælger at være en del af det danske mindretal?

Mange unge føler, at de har en både- og identitet, fordi de er præget af begge kulturer. Derfor kan de ikke være enten eller. De føler, de er en integreret del af den tyske befolkning og samtidig en del af det danske mindretal. Mange betegner sig også som det at være dansk sydslesviger.

For Jan Motitz Grigat er der heller ingen tvivl om, at han fortsat vil sejle i Danmark. Han er blevet spurgt om, hvorfor han ikke vælger en tysk klub, når nu han udelukkes fra at stille op i Danmark. Til det svarer han, at det har han ikke lyst til. Han har  fået mange venner i Danmark gennem sejlsporten og geografisk er afstandende kortere i Danmark end i Tyskland. 

Det dobbelte statsborgerskab

Fra 2015 er det blevet muligt at få et dobbelt statsborgerskab i Danmark. Det åbner op for, at man både kan have et dansk og et tysk pas. Den nye mulighed er af stor psykologisk betydning for både det danske og det tyske mindretal i grænseområdet. Det dobbelte statsborgerskab giver mindretallene i grænselandet mulighed for at få en "officiel" godkendelse af deres tilhørsforhold til begge lande. Det er med til at understøtte den følelse mange i mindretallene har, nemlig en følelse af at høre til mere end et sted. Det betyder eksempelvis at danskere eller tyskere, der er flyttet til den anden side af grænsen, ikke er nødsaget til at opgive deres oprindelige statsborgerskab og tilhørsforhold. Med det dobbelte statsborgerskab er der mulighed for lettere at flytte i forbindelse med uddannelse og arbejde, og stadig have indflydelse i begge lande med sin valgstemme.

Reglerne er dog ikke omfattet de medlemmer af det danske mindretal som føler sig danske, men ellers ikke har en geografisk tilknytning til Danmark gennem familie. Sydslesvigsk Forenings arbejder på at finde en løsning, så disse medlemmer også får mulighed for at opnå dobbelt statsborgerskab.

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Fortælling
"Både og" eller "enten eller"

Fortælling
"Både og" eller "enten eller"

ET "BÅDE OG", ET "ENTEN ELLER" ELLER EN TREDJE VEJ?

 

Når man vælger at sende sit barn i en dansk vuggestue, børnehave eller skole skriver man under på, at man er bekendt med Skoleforeningens formålsparagraf  § 3:

- ”Foreningens virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, og dens daginstitutioner og skoler tjener den danske befolkningsdel. Skolerne og daginstitutionerne skal føre eleverne og børnene ind i dansk sprog og kultur, og det er skolens sigte at fremme elevernes bevidsthed om samhørighed med den danske befolkningsdel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre eleverne til at leve og virke i det tyske samfund. Sproget i foreningen og dens institutioner er dansk.”

Desuden, at man er bekendt med, at sproget er på dansk. Endvidere skriver forældre, der ikke kan dansk under på, at de vil bestræbe sig på at lære at forstå og tale dansk.

Men træffer man her et valg mellem det danske og det tyske og er der noget, der kan have forrang frem for noget andet? Men bør og skal man træffe et valg? Dette er der delte meninger om i det danske mindretal. Er man "både og" eller "enten eller"?

Christopher Warnke, der er formand for grænseforeningens ungdom, mener, det ikke er nødvendigt at træffe et valg mellem det ene eller det andet. Han mener, han er en del af en blandingskultur med en dansk mor og en tysk far og føler sig forpligtet overfor begge kulturer, som han mener har bidraget til, at han er den, han er. Christopher ville ikke kunne give afkald på den ene halvdel af sin identitet og vil ikke kunne prioritere den ene fremfor den anden. Christopher synes det er en skam, at danskere nord for grænsen har svært ved at forstå denne dobbelthed. 

Jens A. Christiansen, generalsekretær i Sydslesvigsk Forening har den holdning, at man må prioritere det danske højest, i det man træffer et valg, når man indgår i mindretallets kultur og institutioner. Ellers giver det ikke mening for ham at indgå i et mindretal. Han mener, at når man siger ja til det danske mindretals institutioner, så må man tilgå det danske sprog og kultur. For ham kan det ikke være anderledes. Han medgiver dog, at der selvfølgelig kan være tale om, at de fleste i mindretallet vil opleve, at de har flere nationale identiteter. Men, at der ligger en klar prioritet og derfor må ens danske tilhørsforhold vægtes.

 

  

At træffe et (u)muligt valg?

Men er det muligt at træffe et valg, når det handler om ens identitet og identiteter? Kan man have flere identiteter i spil, så det ikke længere handler om "et både og" eller et "enten eller"? Måske handler det, som Grænseforeningen er inde på om, at danskere findes i mange modeller og der kommer flere til? Identiteter kan være mange og også forskellige alt afhængig af, hvem man er sammen med og som man deler identitet med:

- Privat (fritid, familie og venner),

- I samfundet (lokalt, regionalt, nationalt, globalt, teknologisk)

- I forhold til lov og ret (love og institutioner)?

 

Diskussion

Diskutér to og to, i grupper eller på klassen, om det er muligt at sige "både og" eller om, man træffer et valg om at prioritere det danske højere, når man vælger at indgå i det danske mindretal. 

Brug Værktøjet "Identitet og samfund" til at diskutere identitet i mindretallet med.

Se på

- Identitetsringe

- Anerkendelse

- Integrationsteori

Kig også på "Mød-featuren" oppe i højre hjørne på sitet og undersøg de danske mindretals unges sprogportrætter. Sprogportrætter er med til at vise, hvad sprog betyder for den enkelte. Som en slags sprogbarometer. Man starter med at have en blank skabelon og herefter må man med stor frihed placere de sprog, som både betyder noget fordi det er de sprog, man er opvokset med, men også tage de sprog med, som man er ved at lære eller som blot fascinerer en. Diskuter med hinanden, hvordan jeres sprogportræt eller sprogbarometer hver især ville se ud.

 

Diskussion

Diskuter følgende spørgsmål to og to, i grupper eller på klassen:

- Hvordan er din nationalfølelse og tilhørsforhold til Danmark? 

- Hvor oplever du, at samfundsdebatten i Danmark bevæger sig hen, når vi ser på mindretallet og på andre samfundsgrupper?

- Hvad vil det sige at være et anerkendt og integreret mindretal i flertalssamfundet? Hvad skal der til?

- Hvad vil det sige at være integreret og anerkendt i et mindretal. Hvad skal der til?

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Opgave
Lav filmen "Identitet"

Opgave
Lav filmen "Identitet"

Identitet er et bredt og flydende begreb. Det kan være svært at præcisere, men det har noget med ens karakter og personlighed at gøre.

Mennsker ligner hinanden, men er også meget forskellig fra hinanden. Det kan være i tøjstil, vaner, interesser, værdier og omgangskreds. Men kroppen har også betydning for vores identitet eksempelvis, når vi bliver ældre og både udseende og psyke ændrer sig.  Personlighedsdannelsen eller identiteten handler både om den enkeltes udvikling indefra men i høj grad om, hvordan mennesker bliver til individer i samspil med andre og er derfor påvirket af ydre omstændigheder som relation, miljø, omgivelser og opvækst.

 

stockvault denmark flag209298

National identitet

Når man vokser op i Danmark bliver man per automatik dansker. Det samme gælder for en tysker, englænder, australier, kineser eller amerikaner. Det kan nogengange virke helt magisk, at mennesker, der lever i et bestemt samfund, ikke blot taler det samme sprog, men i høj grad også vil se og tolke på verden på lignende vis. Hvis man dog zoomer lidt ind, vil man kunne finde masser af forskelle for selvfølgelig er danskere ikke ens ligesåvel som tyskere, englændere, australiere, kinesere eller amerikanere heller ikke kan skæres over en kam. Der er masser af forskelle kulturelt, socialt, religiøst osv. Vi vil også kunne se, at vi i dag indretter os og lever på en helt anden måde end vores bedsteforældre gjorde i sin tid.

stockvault german flag209309

Men alligevel vil det være sådan, at når vi møder folk fra andre lande eller verdensdele, så vil vi kunne finde flere fællestræk med vores landsmænd. Det bliver ligeledes tydeligt, at vi agerer og handler på en bestemt måde som er anderledes fra en inder eller amerikaners særlige "nationale" kendetegn. På samme vis vil vi kunne finde mange ligheder mellem os og andre unge fra det danske mindretal, fordi vi til en vis grad deler et kulturelt og sprogligt fællesskab. Alligevel vil forskellene sandsynligvis også være der, fordi de unge fra mindretallet er opvokset og påvirkes af de omgivelser og det land, de nu engang er en del af. De kan være præget af en blandingskultur eller de kan blive konfronteret med et valg om tilhørsforhold.

 

 

Oskar elev fra Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg

Oskar fortæller om, hvordan han konfronteres med sit dobbelte tilhørsforhold:

14364746 10209693657516563 1527905834320101952 n 2

 

 

”Når der er håndbold Europamesterskab så er det altid det samme spørgsmål, holder vi med Danmark eller med Tyskland? For det meste ryger Tyskland meget hurtigt ud, derfor er det ikke længere et stort tema, hvem jeg holder med. På det danske landshold er der mange spillere fra SG Flensborg-Handewitt, derfor er det en stor del af mig. Jeg kender flere landsholdspilleres navne fra det danske hold end fra det tyske. Men det er lidt træls, når Flensborgs spillere kommer til skade i en landsholdkamp.” 

 

 

Marie Tångeberg, tidl. skoleleder

For Marie hænger "national" identitet og tilhørsforhold sammen med et dybdegående menneskeligt valg. Hun har på grund af sin alder oplevet et helt andet konfliktfyldt forhold mellem det tyske og danske og beskriver det i filmen "De glemte danskere" sådan: 

- "Jeg ved ikke, der findes jo et valg, et overfladisk valg, man er tilfreds med det, men der findes jo også et valg, som går måske i dybden af et menneske, som rører ved ens sjæl og.."

- “For det meste ved man jo først rigtig, hvad man har og… når man først er ved at miste noget”

- "det, der med hjertesag. Det dukker jo også først rigtig frem, når man skal træffe valg, når noget bliver truet, så begynder hjertet at banke"

- "…nej og det er da egentlig godt, at vi har fred her…."

Kilde: De glemte danskere, udarbejdet af DR i samarbejde med Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig (17.18 min., 17.49 min og 18.07 min.)

 

Hella Lassen ejer af Lassen-slægtsgården

For Hella, som er efterkommer af en af danskhedens forkæmper Peter Lassen, er danskhed en stor hjertesag og noget, som både ligger i traditioner og i smag. Hun kører ofte over grænsen og føler det som at køre hjem. Hun kører også gerne en time for at få det rigtige rasp til æblekagen. Hun køber ofte ind i Danmark, fordi hun synes produkterne smager bedre. Men hvorfor, det kan hun ikke forklare. Hun siger i filmen "De glemte danskere":

"Hvad er dansk? - det kan jeg ikke sige. Fordi jeg føler det bare. For mig er det en følelse, men jeg kan ikke forklare det. Det er en del som tilhører mig"

 Kilde: De glemte danskere, udarbejdet af DR i samarbejde med Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig (42.20 min.)

 

Mona Marie Koch, sydslesviger

Mona kan ikke forstå, at det skal handle om et valg, når det er bedst midt imellem. Hun er vokset op i Flensborg. Hun siger:

"Men jeg vil ikke vælge, jeg er både og, jeg er begge dele. Jeg er tit blevet spurgt om forskellen, men det er svært, for jeg har aldrig prøvet at være kun dansk eller kun tysk."

Og hun slutter:

"En sydslesviger er meget bevidst om sin egen identitet, og er man ikke det, bliver man nødt til at lære det, for ellers kan man ikke holde det ud."

Kilde: Information, 18. januar 2008: Hvorfor vælge side, når det er bedst midt i mellem?

Opgaven

Brug citaterne ovenfor som inspiration til at diskutere jeres egen identitet med. Er du bevidst om din identitet eller skal du til at blive det for at kunne holde det ud, ligesom Mona Marie?

 

Step 1

Gå sammen i små grupper af tre og lav en lille film om "Identitet"

I kan bruge jeres mobiltelefoner til at optage med. Filmen bør ikke vare længere end 4 minutter. følg tjeklisten nedenfor

Tjekliste

 

- Aftal rollefordeling og spilleregler for jeres filmproces

- Find jeres historie og vinkel gennem en brainstorm. Diskuter godt igennem, hvad der er filmens kerne og plot. 

- Lav et kort manuskrift på ca. 1 side om filmens handling og et storyboard, hvor I i tegneserieform får nedfældet jeres ideer til filmforløbet

- Øv scener undervejs, når I filmer

- Klip filmen sammen, så den kun fylder 2-4 minutter

 

Step 2

Vis filmene til hinanden i små caféer på klassen og diskuter, hvad der kendetegner identitet.

 

Diskussion

Diskuter følgende spørgsmål to og to, i grupper eller på klassen: 

- Hvornår har man en identitet?

- Kan man have forskellige identiteter?

- Kan man have flere nationale tilhørsforhold eller skal man træffe et valg mellem det ene og det andet?

- Kan man være identitetsløs?

 

Af Nadine Malich-Bohlig og Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Fortælling
Fritidsliv - Valg af den "rigtige" forening?

Fortælling
Fritidsliv - Valg af den "rigtige" forening?

Hanne er mor til Johan, 6, der er elev i første klasse på en dansk skole i Flensborg. Efter skolen tager Johan til det danske fritidshjem, der er tilknyttet skolen, hvor han mødes og leger med vennerne fra sin klasse. Da Johan ønsker at gå til svømning, leder Hanne efter den rigtige forening.

Hun fortæller:

“Da vi ofte taler tysk hjemme hos os, ønskede jeg for Johan, at han skulle svømme i en dansk forening, så han har et sted mere, hvor han kan tale dansk og mødes med vennerne fra skolen. Jeg vidste, der var en dansk svømmeklub i Bov, men skulle jeg køre over grænsen bare for en times svømning? Der findes flere tyske foreninger der tilbyder svømning i Flensborgs svømmehal: TSB (Turn- und Sportbund), DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft), FSK (Flensburger Schwimmklub)...men de taler jo ikke dansk! Midt i mine mange overvejelser ,var jeg så heldig at modtage en lille flyer fra gymnastikforeningen DAN: Svømning hver mandag eftermiddag i Flensborg. Hov! Her var jo stedet!”

 

Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger 

Gymnastikforeningen DAN er en af foreningerne samlet under navnet Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger (SdU), der tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. Efter folkeafstemningen i 1920 var det en vigtig målsætning for mindretallet at organisere sig for at bevare "danskheden" i Sydslesvig. I 1923 blev "Mellemslesvigske Ungdomsforeninger" derfor dannet. Det blev senere til SdU. Antallet af medlemmer og foreninger voksede stødt frem til 2. verdenskrig, hvor foreningen sammen med det resterende mindretal skrumpede ind, primært på grund af Nazi-Tysklands politik om ensretning. Efter 2. verdenskrig voksede antallet af foreninger hurtigt igen og SdU blev herefter en stabil faktor med etablering af institutioner og idrætsanlæg. I dag er SdU en vigtig spiller i både i forhold til idrætten og i børne- og ungdomsarbejdet i Sydslesvig.

 

Valg af forening - en flertals fodboldklubstockvault soccer ball105376

Marc Peetz, som er journalist ved det danske mindretals avisorgan Flensborg Avis oplever sig selv som værende en del af en blandingskultur, hvor man sagtens kan kombinere det danske og det tyske i sin identitet og tage det bedste fra begge verdener. Marc kan dog også berette om den negative side og om de fordomme, han oplevede i sin opvækst. Eksempelvis, når de spillede fodboldkamp i Danmark, blev de ofte kaldet for nazist, tyskersvin og nazisvin.

Marc valgte på et tidspunkt at spille fodbold i en tysk flertalsklub og oplevede, at der blev set skævt til hans beslutning indenfor mindretallet. Læs citatet fra Marc fra filmen "De glemte danskere":

- "Jeg arbejder i det danske mindretal som journalist på Flensborg Avis, stort organ indenfor det danske mindretal og det frisiske mindretal, men valgte i sin tid at spille fodbold i en tysk klub og hvorefter en diskussion brød løs, at man ikke kunne have en mand arbejdende indenfor det danske mindretal, der samtidig dyrker sport i sin fritid i den tyske flertalsbefolkning. Der er vi henne i et hjørne, hvor jeg så siger, det er netop det, der skræmmer mig, når man siger til mig, at jeg er medlem af det danske mindretal, fordi så vil jeg hellere sige nej, der står jeg fra”

Kilde: 28.02 min. - De glemte danskere: Produceret af DR i samarbejde med Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 2014

 

886400 4389036014676 1200295712 o 2

Diskussion 

 Diskutér følgende spørgsmål to og to, i grupper eller på klassen.

 SPØRGSMÅL

- Hvor dyrker I sport eller andre fritidsaktiviteter henne og hvad har været med til at træffe dit valg af forening?

- Hvad tror I er vigtigt for henholdsvis Hanne og Marc at markere ved deres valg af foreninger?

-  Skulle de efter jeres mening have valgt anderledes?

 

Læs og tag stilling

Læs og diskutér følgende to og to, i grupper eller på klassen.

Jens A. Christiansen, generalkonsul for Sydslesvigsk Forening svarer til Marcs valg om at indtræde i en tysk fodboldklub:

- "Ja, men man kunne jo også omvendt sige, du kunne vurdere, jamen, jeg er en del af det danske mindretal, min eksistens ligger her, og selvom jeg muligvis havde større sportslige udfordringer ved at gå ind i en tysk klub, så føler jeg et ansvar og en forpligtelse til at spille i en dansk klub, fordi det er der, hvor jeg hører hjemme. Altså, hvis vi når derhen som dansk mindretal og have en grundholdning, der siger, at dybest set er det ligegyldigt om det er dansk eller tysk, ja så har det danske mindretal ikke en fremtid foran sig"

Kilde: 28.47 min. - De glemte danskere: Produceret af DR i samarbejde med Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 2014 

 

 Spørgsmål

- Hvad synes I om det som Jens A. Christiansen siger?

- Har han ret?

 

I det danske mindretal har man sindelagsfrihed, hvilket betyder at enhver kan tilslutte sig det danske mindretal og at myndighederne ikke må afprøve eller betvivle, hvem der tilhører mindretallet. 

 

SPØRGSMÅL

- Hvordan synes I det princip passer sammen med Jens A. Christiansens kommentar til Marc?

- Er det vigtigt aktivt at træffe et valg, eller give et signal offentligt om hvor man hører til eller er sindelag en privat sag?

- Kender du nogle lignende eksempler fra din hverdag, hvor det kan være svært at træffe et valg om, hvilken forening, skole eller andet man skal indgå i? Det kan være af kulturelle eller religiøse grunde.

- Kan man have en mand som Marc ansat ved en dansk avis, når han spiller for en tysk klub?

 

 

Af Nadine Malich-Bohlig og Hildegunn Juulsgaard Johannesen 

 

Film
De glemte danskere

Film
De glemte danskere

"De skal ikke blive glemt!" var de ord, som den daværende statsminister Niels Neergaard udtalte i sin tale ved genforeningsfesten på Dybbøl d. 11. juni 1920.Janaka Dharmasena

Dem, der ikke skulle glemmes, var de dansksindede sydslesvigere, som efter Folkeafstemningen i 1920 ikke blev en del af Danmark. Det betyder i dag, at det danske mindretal modtager et tilskud til skole, fritid og dansk kulturelt arbejde i Sydslesvig. Men har vi glemt, hvad og hvem det danske mindretal er?

I dokumentarfilmen "De glemte danskere" er det en af de væsentligste problemstillinger, som filmen prøver at finde svar på gennem fire vidt forskellige portrætter. Hvordan har mindretallet udviklet sig gennem årene og hvordan ser det ud i dag?

Filmen er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Radio og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Klik her

mindretallet.dk © 2014, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.

 

OPGAVER til filmen

 I skal arbejde sammen to og to eller i grupper.

  1. Tag udgangspunkt i Hella Lassen. Hun siger, at der er meget hjertesag hos hende (ca. 18.55 min. inde i filmen). Prøv at forklare, hvorfor det er så svært for Hella at sælge sin slægtsgård, og hvad dansk betyder for hende.

  2. Tag udgangspunkt i Marc Peetz. Han mener, at man kan være både og... Han mener, han i den grad lever flerkulturelt og kan tage det bedste med fra begge kulturer. Gennem filmen har han dog en klar mission som journalist for avisen, Flensborg Avis, som er det danske mindretals organ. Han har sat sig for at ville finde ud af, hvordan folk i mindretallet, der mener, at man bør træffe et valg, holder fast i dette argument. Har Marc ret i, at man både kan leve i en både og kultur eller skal man træffe et valg? Hvorfor tror du Marc har den mission, som han har?

  3. Tag udgangspunkt i Claas Johannsen. Han ønsker at ryste lidt ved ungdommen i mindretallet og mener, de er blevet dovne, ukritiske og upolitiske. Han savner lidt action, så mindretallet kan blive mere bevidste omkring deres identitet. Prøv med egen og at forklare Claas' mission. Hvad er det han ønsker og hvad er hans politiske mål? Er det generelt for ungdommen også her i Danmark, at den er blevet doven, ukritisk og upolitisk?

4. Tag stilling til følgende citater fra filmen. Diskuter dem 1 for 1 med en makker, i grupper eller på klassen:

13.20: Claas siger: 

- “Mindretallet har brug for at blive bevidst om, at det overhovedet er et mindretal” 

- “at finde ud af, at de i virkeligheden er specielle og anderledes end de andre og også gør noget for at bevare det”

14.37: Mindretalspolitiker udtaler:

- “Det mindretal, der ikke evner at engagere ungdommen har ikke nogen fremtid”

17.49 og 18.07: Mark spørger i et interview Marie Tångeberg, tidligere skoleleder om man godt kan være "både og". Hun svarer efter en længere pause: 

 - “For det meste ved man jo først rigtig, hvad man har og… når man først er ved at miste noget”- "Det, der med hjertesag. Det dukker jo også først rigtig frem, når man skal træffe valg, når noget bliver truet, så begynder hjertet at banke"

21.50: Claas siger: 

- "Vi skal ind i nogle konflikter med flertalsbefolkningen for at vise hvem vi er på den ene side, men også for at samle os igen" 

Interviewer: "du savner simpelthen konflikt?" 

Claas: "Ja, det gør jeg"

38.18: Claas siger:

- "... altså skolerne hernede er måske sådan en fabrik for danskere hvor man putter en tysker ind i den ene side og hvor der så kommer en færdig dansker ud i den anden ende"

42.20: Hella siger:

- "Hvad er dansk? Det kan jeg ikke sige. fordi jeg føler det bare. for mig er det en følelse, men jeg kan ikke forklare det. Det er en del som tilhører mig."

 Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 

På "Det danske mindretal i Sydslesvig" bruger vi cookies for at give dig en bedre oplevelse. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere optimalt. Cookies giver os viden om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre indhold og funktionalitet for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling.